Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
ГоловнаМапа сайтуE-Mail Виконавчий апаратПравова консультація

Офіційне інтернет-представництво Президента України

Офіційний портал Верховної Ради України

Урядовий портал

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики

Федерація професійних спілок України

ЦК профспілки працівників освіти і науки України
Освітній портал Львівщини

 ОСНОВА Педагогічний часопис Львівщини

Правова консультація

показати всі / сховати всі

fold faq

Щодо встановлення середніх посадових окладів ( ставок заробітної плати) педагогічним працівникам навчальних закладів

У Міністерстві освіти і науки України розглянуто ваше звернення щодо встановлення середніх посадових окладів ( ставок заробітної плати) педагогічним працівникам навчальних закладів на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості, як це передбачено статтею 57 Закону України « Про освіту».

Фахівці Міністерства освіти і науки України поділяють стурбованість керівників установ та закладів освіти, профспілкових комітетів, працівників навчальних закладів, чисельні звернення яких надходять на адресу Міністерства.

В минулому році була прийнята постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян», якою передбачалося поетапне збільшення посадових окладів для науково-педагогічних та наукових працівників до подвійного розміру середньомісячної заробітної плати у промисловості; педагогічних - до розміру середньомісячної заробітної плати у промисловості, як це передбачено статтею 57 Закону України «Про освіту».

Проте слід зазначити, що на даний час Урядом вживаються заходи щодо послаблення впливу світової фінансової кризи на економіку України, які передбачають жорстку економію бюджетних коштів. Подальше підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, а також надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту освітян провадитиметься, виходячи з фінансових можливостей держави.

Крім того, державна політика у сфері освіти дає змогу забезпечити працівникам освіти вищий, ніж у інших галузях бюджетної сфери, рівень оплати праці. Так, науково-педагогічним та педагогічним працівникам виплачується надбавка за вислугу років щомісячно залежно від стажу педагогічної роботи та допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, а також педагогічним працівникам - щорічна грошова винагорода в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за нормами, передбаченими

абзацами дев'ятим, десятим та одинадцятим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту».

20 квітня 2007 року була прийнята постанова Кабінету Міністрів України № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки». В 2007 році вказані виплати здійснювалися в обсязі 50 відсотків встановлених постановою Кабінету Міністрів України розмірів підвищень і доплат, з 1 січня 2008 року вони здійснюються в повному обсязі.

Також для працівників навчальних закладів постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 встановлено ряд доплат за окремі види педагогічної діяльності у відсотковому співвідношенні до тарифної ставки (за класне керівництво, перевірку зошитів та письмових робіт, завідування тощо).

Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків надано право установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них; надавати працівникам матеріальну допомогу, та затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.

Крім того, починаючи з 2005 року проводяться виплати кредиторської заборгованості державного бюджету відповідно до Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту» педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів». В 2009 році розрахунки по вказаних виплатах буде завершено.

В свою чергу Міністерство освіти і науки України робить все залежне для розвитку та сталого функціонування галузі.

fold faq

Щодо питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери

На виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 № 51426/4/1-09 в Департаменті економіки і фінансування Міністерства освіти і науки України в межах компетенції розглянули Ваше звернення від 27.08.2009 р. щодо питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери та скасування гарантій працівникам галузі, зокрема стосовно обмеження розміру заробітної плати у зв'язку із встановленням розміру першого тарифного розряду на рівні 545 грн. та інформуємо про наступне.

На даний час Урядом вживаються заходи щодо послаблення впливу світової фінансової кризи на економіку України, які передбачають жорстку економію бюджетних коштів. Подальше підвищення посадових окладів працівників бюджетної сфери, а також надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту освітян провадитиметься, виходячи з фінансових можливостей держави. А тому відповідно до постанов КМУ від 25.10.2008 р. № 939 „Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери" та від 20.12.2008 № 1117 (якою внесено зміни до вищезазначеної постанови КМУ № 939) у поточному році розмір І тарифного розряду було залишено на рівні законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати жовтня 2008 року (545 грн.).

Що стосується розміру оплати праці у 2010 році, то відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ будуть встановлюватися Кабінетом Міністрів України виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня 2010 року - 555 гривень, з 1 квітня 2010 року - 567 гривень, з 1 липня 2010 року - 570 гривень, з 1 жовтня 2010 року - 586 гривень, з 1 грудня 2010 року - 778 гривень на місяць.

Тобто, у грудні 2010 року розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду зросте на 42,7 відсотка у порівнянні з 2009 роком та буде встановлений на рівні мінімальної заробітної плати. Відповідні кошти на підвищення з 1 січня 2010 року розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери враховані у проекті бюджету на 2010 рік.

Крім того, статтею 56 проекту Закону «Про Держаний бюджет України на 2010 рік» з метою підняття престижності педагогічної роботи з 1 січня 2010 року учителям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам та майстрам виробничого навчання професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації передбачено встановлення надбавки в розмірі 15 відсотків до посадового окладу (ставки заробітної плати). На вказану мету у проекті бюджету враховано 2,1 млрд. гривень.

Щодо пільг педагогічним працівникам в сільській місцевості з оплати комунальних послуг інформуємо, що у 2009 році надання таких пільг не призупинялося і не обмежувалося розміром доходу громадян.

Міністерство освіти і науки України спільно із Центральним Комітетом профспілки працівників освіти і науки України направило до управлінь освіти і науки облдержадміністрації роз'яснювальний лист від 19.05.2009 № 1/9-344, № 02-5/215 щодо реалізації в повному обсязі без будь-яких обмежень гарантованого державою безоплатного користування житлом з опаленням та освітленням в межах встановлених норм для педагогічних працівників сільської місцевості, селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа.

В свою чергу Міністерство освіти і науки України робить все залежне від нього для розвитку, сталого функціонування галузі та соціального захисту працівників освіти.

 

Директор департаменту                                                               С. В. Даниленко

fold faq

Щодо тривалості робочого тижня та права на підвищення посадових окладів вихователів і помічників вихователів

У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто звернення щодо тривалості робочого тижня та права на підвищення посадових окладів вихователів і помічників вихователів за роботу у дитячих навчальних закладах (групах) санаторного типу для дітей з малими та згасаючими формами туберкульозу і з питань компетенції повідомляється.

На даний час умови оплати праці педагогічних працівників визначаються
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298
(із змінами) та наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557
(із змінами), розробленого на виконання цієї постанови, а також Інструкції про
порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, яка затверджена наказом
Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102 (із .змінами і
доповненнями).

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 „Про
затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та
додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у. співвідношенні .ДО
тарифної ставки" затверджено розміри підвищення посадових окладів (ставок
заробітної плати) педагогічних працівників за різними підставами та доплат за
окремі види педагогічної діяльності.

Зазначеною постановою передбачено, що посадові оклади педагогічних працівників та помічників вихователів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів (класів, груп) для дітей і підлітків; які погребують тривалого лікування підвищуються на 20 відсотків.

Така норма передбачена абзацом першим підпункту в) пункту 28 вищезазначеної Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

до статті 12 Закону України „Про дошкільну освіту" санаторні дошкільні навчальні заклади для дітей :з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу створюються для тривалого лікування та реабілітації   і відносяться до ДНЗ компенсуючого типу.

Статтею ЗО цього Закону передбачено, що педагогічне навантаження вихователя групи компенсуючого типу дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідно становить -25 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти    -    час,   призначений   для   здійснення навчально-виховного процесу.

Слід зазначити, що робочий час педагогічних працівників не обмежується
лише педагогічним навантаженням. Час, протягом якого вихователь планує; і
розробляє програми навчально-виховної діяльності, веде встановлену
документацію, вдосконалює свій професійний рівень і т.п., також включається в
робочий час.

 Розділом 32 „Охорона здоров'я, освіта та соціальна допомога "Переліку, виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163, лише „помічнику  вихователя" ясел-садків (груп) для дітей хворих на туберкульоз встановлено скорочену тривалість роботи (36 годин на тиждень).

Отже, тривалість роботи помічника вихователя санаторного дошкільного навчального закладу (групи) для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, малими формами туберкульозу має становити 40 годин. на тиждень

fold faq

Щодо педагогічного навантаження вихователів груп компенсуючого типу, помічників вихователя та їх оплати праці

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти у відповідь на лист від 21.09.2009 № 192 щодо педагогічного навантаження вихователів груп компенсуючого типу, помічників вихователя та їх оплати праці інформує.

Відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" педагогічне навантаження вихователя групи компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) становить 25 годин на тиждень.

Кодексом законів про працю України визначено, що норма тривалості робочого часу працівників (в тому числі і помічника вихователя груп компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) не може перевищувати 41 годину на тиждень.

Пунктом 28 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (зі змінами та доповненнями) передбачено, що педагогічним працівникам та помічникам вихователів дошкільних навчальних закладів (груп) для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих умов виховання або тривалого лікування посадові оклади (ставки заробітної плати) підвищуються на 20 відсотків.

fold faq

Щодо встановлення доплати працівникам за роботу з дезинфікувальними засобами.


Наказом Міністерства освіти і науки України № 557 від 26.09.2005 р. “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” передбачено доплату працівникам за використання у роботі дезинфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10% посадового (місячного) окладу. Зазначена доплата не потребує атестації робочого місця. Виконання такої роботи входить до посадових обов’язків працівників і не залежить від тривалості роботи з дезинфікувальними засобами.

Згідно з пунктом 33 Інструкції “Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти”, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102, керівники закладів і установ освіти за погодженням з профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі до 12% посадового окладу в порядку і на підставі Переліку робіт, передбачених у додатку 9 до цієї Інструкції.

У цьому додатку передбачені такі види робіт з несприятливими умовами праці, на яких встановлюються доплати робітникам, спеціалістам і службовцям з важкими й шкідливими умовами праці в розмірі до 12%.

Згідно з Положенням Про порядок встановлення доплат за несприятливі умови праці, затвердженим цим додатком, доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, і нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або в таких умовах праці.

Виходячи з наведеного, доплата за використання в роботі дезинфікувальних засобів та доплата за роботу з важкими та шкідливими умовами праці є різними видами доплат.

fold faq

Яка тривалість відпустки педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу?


Законом України "Про дошкільну освіту" визначено, що дошкільні навчальні заклади компенсуючого типу поділяються на санаторні та спеціальні.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам" (зі змінами та доповненнями) педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу надається відпустка тривалістю 56 календарних днів.


Щиро вітаємо із Днем народження!

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

79005 м. Львів, проспект Шевченка,7 кімн. 43-47,
факс: (032) 235-70-70
e-mail: profspilkaosvity@litech.net

FB сторінка Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України

© 2009. Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України. Всі права застережено.

               Проспект Т. Г. Шевченка, 7, кімната 43-47, Львів 79005, тел. (032) 235-70-82
© 2009 WebMaisternia