Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
ГоловнаМапа сайтуE-Mail Виконавчий апаратПравова консультація

Офіційне інтернет-представництво Президента України

Офіційний портал Верховної Ради України

Урядовий портал

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики

Федерація професійних спілок України

ЦК профспілки працівників освіти і науки України
Освітній портал Львівщини

 ОСНОВА Педагогічний часопис Львівщини

Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в установах, закладах, підприємствах та організаціях МОіНУ

                                                                                             Додаток

                                                           до Постанови колегії Міністерства освіти і

                                                           науки України і президії ЦК Профспілки

                                                          працівників освгти і науки України

                                                          від 27.04.2004р  №5/11-10, № П-27

 

                                                ПОЛОЖЕННЯ

           про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і

                охорони праці в установах, закладах, підприємствах та

                   організаціях Міністерства освіти і науки України

1.    Громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці проводиться щорічно з 1-го січня по 31 грудня в загальноосвітніх дошкільних і позашкільних, вищих навчальних закладах, підприємствах та організаціях з метою підвищення уваги господарських керівників і профспілкових організацій до створення належних і безпечних умов праці, навчання відповідно до діючих вимог законодавства з охорони праці, мобілізації всіх працюючих установ та закладів галузі на попередження травматизму і професійних захворювань.

2.              Переможцями - вважаються колективи, які виконали заходи з охорони праці, передбачені угодою, колдоговором, не мали випадків виробничого травматизму серед працюючих, травматизму зв'язаного з навчально-виховним процесом серед студентів, учнів і вихованців, омоглися відповідності умов і охорони праці діючим санітарним нормам і правилам охорони праці, вимогам Закону України „Про охорону праці", кращих результатів за показниками огляду-конкурсу (Додаток № і).

3.             Організація, проведення і підведення підсумків громадського огляду-конкурсу здійснюються:

-   у школах, дитячих дошкільних і позашкільних закладах -рай(міськ)комами профспілки спільно з відділами освіти;

-   у відділах, установах і закладах освіти, підпорядкованих обласним управлінням, - обласними комітетами, радами профспілки спільно з обласними управліннями.

4.              Для координації на етапах огляду - конкурсу і узагальнення його результатів в області, районах і містах створюються оглядові комісії, які - затверджуються спільними постановами відповідних профспілкових органів і органів управління освітою. Оглядові комісії можуть створюватись в школах, дошкільних та позашкільних установах, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації.

5.        Результати огляду-конкурсу у вищих навчальних закладах в загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, дитячих дошкільних і позашкільних та ін. установах розглядаються комітетами профспілки і адміністрацією на спільних засіданнях. Матеріали про результати огляду - довідка: показники виконання умов огляду (акт перевірки) направляються   в   оглядову   комісію   вищестоящої   профспілкової організації не пізніше                 20 січня наступного року (форма акта перевірки додається. Додаток  №2).

6. Районні, міські комітети і ради профспілки спільно з відділами освіти
до 1-го лютого направлять в обласну оглядову комісію інформацію
про підсумки огляду в цілому по району (місту), а також пропозиції
про відзначення колективів установ і закладів освіти, довідки із
показниками виконання ними умов огляду.

Обласна оглядова комісія підводить підсумки огляду стану умов і охорони праці і подає до 15 лютого свої пропозиції в управління освіти і обласний комітет, раду профспілки для розгляду на спільному засіданні колегії і президії.

Республіканський комітет Автономної Республіки Крим, обласні комітети і ради Профспілки, Профспілка працівників освіти і науки м. Києва в строк до 1-го березня подають в ЦК Профспілки працівників освіти і науки України мотивовані пропозиції про відзначення колективів, які домоглися найкращих результатів в огляді-конкурсі, (Постанову президії обласних комітетів, ради Профспілки і колегії управління освіти і науки, таблицю показників (Додаток №1) огляду-конкурсу по даному колективу установи, закладу, організації і ін.).

Організаційна робота щодо підведення підсумків Всеукраїнського огляду-конкурсу здійснюються Центральною оглядовою комісією, склад якої затверджується спільною постановою президії ЦК Профспілки і колегії Міністерства освіти і науки України. Матеріали, подані пізніше указаних строків, не розглядатимуться.

7.  Колективи установ, закладів, віддлів освіти і ін., які визнані
переможцями в огляді-конкурсі, нагороджуються дипломами,
грамотами Міністерства освіти і науки України і ЦК Профспілки
працівників освіти і науки України.

Для заохочення переможців встановлюються грошові премії: дві перші премії по 5 тисяч гривень, дві другі премії по 3 тисячі гривень, дві треті премії по 2 тисячі гривень.

Колективи навчальних закладів, установ і ін., які не ввійшли в число переможців   огляду-конкурсу,   але   мають   високі   показники   у виконанні його умов, а також домоглися значного поліпшення стану умов і охорони праці нагороджуються грамотами Міністерства освіти і науки, і ЦК Профспілки працівників освіти і науки України. Кошти на преміювання колективів-переможців виділяють: Міністерство освіти і науки України в розмірі - 10 тисяч гривень, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в розмірі 10 тисяч гривень.

                                                                              Додаток № 1

                              до Положення про Всеукраїнський громадський огляд-

                             конкурс стану умов і охорони праці в навчально-виховних

                             закладах, підприємствах установах та організаціях

                             Міністерства освіти і науки України

                             від 27.04.2004р №5/11-10, № П-27

 

                                            Таблиця показників

Всеукраїнського громадського огляду-конкурсу стану умов і охорони      праці в навчально-виховних закладах, підприємствах, установах та організаціях Міністерства освіти і науки України

№ з/п

 

 

Показники

 

 

Кількісна оцінка показників

Попере

дній рік

Звітній рік

1

2

3

4

1.

Середньосписочна кількість працюючих

 

 

2.

Число студентів, учнів на денному відділенні,  вечірньому, заочному відділені:

Кількість м2 навчально-лабораторних площ, що припадають на

одного студента -

учня-

 

 

3.

Травм на виробництві з працюючими

- із смертельним наслідком

 

 

4.

Травми з учнями, студентами пов'язані з навчальним

процесом

- із смертельним наслідком

 

 

5.

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше (включно з померлими), тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році

 

 

6.

Кількість коштів витрачено на заходи, передбачені колдоговорам, угодою (в грн.)

 

 

7.

Кількість пунктів з охорони праці в колдоговорі, угоді –

виконано пунктів-

 

 

8.

Кількість працюючих, робота яких пов'язана із шкідливими умовами праці

 

 

9.

Скорочено число працюючих в шкідпивих умовах праці

 

 

10.

Приведено робочих місць у відповідність з вимогами і правилами охорони праці

 

 

11.

Кількість робочих, місць, що потребує

проведення атестації за умовами праці

- проведено атестацію робочих місць із інструментальними замірами за участю органів СЕС

 

 

12.

Кількість працюючих, які повинні отримувати піпьги за роботу в шкідливих умовах праці:

-  повинні отримувати додаткові відпустки

-  отримують додаткові відпустки

-  повинні отримувати додаткову оплату до 12%

-  отримують додаткову оплату до 12%

-   повинні отримувати миючі засоби

-  отримують миючі засоби

-  повинні отримувати спецодяг, спецезуття і засоби
індивідуального захисту

- отримують спецодяг, спецвзуття і засоби
індивідуального захисту

-   повинні отримувати молоко, профілактичне харчування і ін.

-   отримують молоко, профілактичне харчування і ін.
Кількість в закладі, установі:

-   лабораторій
-  кабінетів

-   майстерень

-   установок

 

 

 

 

13.

Проведена прийомка в експлуатацію комісією закладу, установи:

-  лабораторій

-  кабінетів

-  майстерень

-  установок

 

 

14.

Кількість вентиляційних установок в установі, закладі і ін. 

Проведена паспортизація

Працює ефективно

 

 

15.

Проведення перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності:

-   Кількість   працюючих, які повинні пройти навчання, перевірку знань

Пройшли перевірку знань

-   Кількість працюючих, які повинні пройти навчання, перевірку знань по ПТЕ і ПТБ

Пройшли

-   Кількість працюючих, які повинні пройти перевірку знань на право роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючих випромінювань

Пройшли

-   Кількість працюючих, які повинні пройти перевірку знань на право роботи із сильнодіючими ядовитими речовинами

Пройшли

 

 

16.

Забезпечення проведення медоглядів працюючих в шкідливих умовах:

- попередніх, при прийомі на роботу

- періодичних (щорічних)

 

 

17.

Забезпечення приміщень перинними засобами пожежогасіння (у відсотках)

 

 

18.

Наявність в установі, закладі і ін.

-   кабінету з охорони праці, безпеки-життєдіяльності

-   куточків з охорони праці, безпеки життєдіяльності

 

 

19.

В пояснювальну записку включати, критичний аналіз організації роботи з охороні праці, інформацію про впровадження системи управління охороною праці та позитивний досвід з цього питання. Обсяг пояснювальної записки - не більше 4-х друкованих сторінок

 

 

                                                                                       Додаток № 2

                               до Положення про Всеукраїнський громадський огляд-

                              конкурс стану умов і охорони праці в навчапьно-виховних

                              закладах, підприємствах установах та організаціях

                              Міністерства освіти і науки України

                              від 27.04.2004р. №5/11-10, № П-27

 

                                                           АКТ

 перевірки стану охорони праці в найменування установи, закладу освіти

____________________________________________________________________

найменування установи, закладу освіти

Дата перевірки ___________________________________

№ з/п

Найменування заходів з охорони праці

Відмітка про виконання

1

2

3

1.

Організаційні заходи

 

1.1.

Виконання заходів, передбачених колдоговорами, угодою.

 

1.2.

Наявність наказу про призначення відповідальних осіб за станом охорони праці:

- у навчально-виховному закладі, установі, в кабінетах, майстернях, лабораторіях, дільницях і ін.

- при експлуатації електрогосподарства;

- при експлуатації котлів і обладнання котельної.

 

1.3.

Наявність акту перевірки готовності навчально-виховного закладу до нового навчального року.

 

2.

Забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу

 

2.1.

Розміщення обладнання і його відповідність нормам охорони праці в   майстернях, спортзалі, лабораторіях, навчальних кабінетах і ін. Приміщеннях.

 

2.2.

Наявність і стан захисних пристроїв на верстаках і ін. обладнанні.

 

2.3.

Оформлення і ввід в експлуатацію по акту кабінетів, лабораторій, дільниць підвищеної                    Е гбезпеки і інших приміщень установ, закладу.

 

2.4.

Організація збереження кислот, лугів і інших ядохімікатів, горючих речовин і ЛЗР.

 

2.5.

Наявність акту інвентаризації хімічних речовин.

 

2.6.

Відповідність кабінету, лабораторії хімії, витяжної шафи вимогам Правил.

 

3.

Забезпечення повітряно-теплого режиму, нормальної освітленості і шкільної гігієни

 

3.1.

Наявність паспорта на котельне обладнання.

 

3.2.

Наявність допуску до роботи у кочегарів, операторів.

 

3.3.

Наявність паспортів на вентиляційні установки.

 

3.4.

Наявність графіку планово-попереджувального ремонту вентустановою і його виконання.

 

3.5.

Наявність акту СЕС по перевірці повітряно-теплового режиму.

 

3.6.

Наявність акту СЕС по перевірці освітленості приміщення.

 

3.7.

Наявність акту СЕС по перевірці на запиленість, загазованість.

 

3.8.

Санітарний стан приміщень, кабінетів, майстерень, лабораторій і ін.

 

3.9.

Проведення паспортизації робочих місць за умовами праці з участю інструментальних замірів СЕС.

 

4.

Безпечна експлуатація електроустановок і електромережі

 

4.1.

Наявність електросхем електроустановок і електроосвітлення.

 

4.2.

Наявність допуску до роботи у електрика і співробітників, працюючих на електроустановах.

 

4.3.

Наявність акту перевірки контура захисного заземлення, грозозахисту, тощо

 

4.4.

Наявність акту випробування опору ізоляції електропроводки.

 

4.5.

Випробування індивідуальних захисних засобів.

 

4.6.

Наявність журналу експлуатації електроустановок (вентустановок) і електроосвітлення

 

5.

Пожежна безпека

 

5.1.

Наявність поетапних планів евакуації. Проведення тренувань.

 

5.2.

Наявність своєчасної зарядки вогнегасників.

 

5.3.

Наявність протипожежного обладнання і інвентаря відповідно до норм.

 

6.

Пропаганда знань з охорони праці

 

6.1.

Проведення та оформлення інструктажів з охороні праці з працюючими і учнями відповідно до „Типового положення про навчання з питань охорони праці".

 

6.2.

Наявність інструкцій з охорони праці, їх відповідність умовам роботи.

 

6.3.

Проведення і оформлення інструктажів з охорони праці із учнями студентами, вихованцями в кабінетах підвищеної небезпеки лабораторіях.

 

6.4.

Наявність інструкцій по охороні праці в кабінетах, лабораторіях, майстернях і ін. Приміщеннях і їх відповідність вимогам.

 

6.5.

Проведення і оформлення інструктажів з охорони праці при проведенні позашкільних, позакласних заходів, пов’язаних з підвищеною небезпекою.

 

6.6.

Наявність інструкцій з охорони праці при проведенні заходів і занять поза навчально-виховним закладом, установою.

 

6.7.

Наявність плакатів, попереджувальних написів, стенда або куточка з охорони праці.

 

6.8.

Наявність кабінета охорони праці, безпеки життєдіяльності.

 

6.9.

Наявність служби охорони праці відповідно до ст. 15 Закону України „Про охорону праці", Типового положення про службу охорони праці.

 

7.

Забезпечення спецоглядом і медобслуговуванням.

 

7.1.

Забезпечення студентів, учнів і працюючих спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

 

7.2.

Забезпечення медогляду осіб, працюючих на установках підвищеної небезпеки (електрики, кочегари і   ін), збереження, спецодягу прання і ремонт.

 

7.3.

Наявність санітарних книжок на працюючих в харчоблоках (проведення періодичних медоглядів).

 

7.4.

Наявність аптечок в кабінетах і приміщеннях підвищеної небезпеки (кабінет хімії, майстерні, спортзал, котельня, пральня і ін.)

 

8.

Додержання трудового законодавства

 

8.1.

Правильність накладання дисциплінарних стягнень.

 

8.2.

Порядок ведення трудових книжок, їх облік і збереження.

 

8.3.

Дотримання режиму праці і відпочинку.

 

8.4.

Наявність правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій (розділу в них охорона праці).

 

9.

Громадський контроль

 

9.1.

Робота комісії з питань охорони праці, громадського інспектора з охорони праці, представника просрспілки з питань охорони праці.

 

9.2.

Розгляд питань по охороні праці на засіданнях профспілкового комітету.

 

Перевірку проводив ________________________________________________

                              член районної комісії охорони праці (прізвище)

З актом ознайомлені

Керівник установи ___________________________________________________

Голова комітету профспілки __________________________________________

 

Примітка: В графі «Відмітка про виконання» проставляються бали (0; 5; 10) згідно виконання кожного із заходів 0 - захід не виконано. 5 - захід виконано частково (не повністю). 10- захід виконано повністю.


Щиро вітаємо із Днем народження!

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

79005 м. Львів, проспект Шевченка,7 кімн. 43-47,
факс: (032) 235-70-70
e-mail: profspilkaosvity@litech.net

FB сторінка Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України

© 2009. Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України. Всі права застережено.

               Проспект Т. Г. Шевченка, 7, кімната 43-47, Львів 79005, тел. (032) 235-70-82
© 2009 WebMaisternia