Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України
ГоловнаМапа сайтуE-Mail Виконавчий апаратПравова консультація

Офіційне інтернет-представництво Президента України

Офіційний портал Верховної Ради України

Урядовий портал

Міністерство освіти і науки України

Міністерство соціальної політики

Федерація професійних спілок України

ЦК профспілки працівників освіти і науки України
Освітній портал Львівщини

 ОСНОВА Педагогічний часопис Львівщини

10. Контроль за діяльністю виборних профсп.органів. Ревізійні комісії в організац. ланках Профспілки. Контрольно-ревізійна комісія

93. Разом із виборами профспілкових органів на звітно-виборних зборах, конференціях у первинних профспілкових організаціях, районних, міських, обласних, республіканській організаціях Профспілки обираються ревізійні комісії на той же термін повноважень, що і відповідні керівні  профспілкові органи. Ревізійні комісії в своїй діяльності незалежні від виборних профспілкових органів і підзвітні лише тим органам, які їх обрали.

94. Ревізійні комісії із свого складу обирають голову і секретаря. Свою діяльність ревізійні комісії організовують згідно з цим Статутом та положеннями, затвердженими зборами, конференціями.

95. Ревізійна комісія первинної профорганізації:

1. Здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації та підвідомчих їй установ.

2. Контролює стан профспілкового діловодства, забезпечення оперативності розгляду звернень, скарг і пропозицій членів Профспілки.

96. Ревізійні комісії територіальних (районних, міських, обласних, республіканської) організацій Профспілки:

1. Здійснюють контроль за використанням відповідними профорганами коштів профспілкового бюджету і профспілкового майна.

2. Контролюють стан ведення відповідними профспілковими органами документації, оперативності і правильності розгляду звернень, заяв членів Профспілки.

3. Здійснюють інші контрольні функції, визначені відповідними територіальними профспілковими конференціями, Положеннями про відповідні територіальні організації Профспілки та їх ревізійні комісії.

97. Ревізійні комісії здійснюють перевірку роботи керівних профспілкових органів періодично, але не рідше одного разу на рік.

98. Суперечки, які виникають між ревізійними комісіями і виборними органами, розглядаються вищими за ступенем керівними виборними профспілковими органами або відповідними конференціями.

99. Одночасно з виборами Центрального комітету Профспілки на з’їзді обирається контрольно-ревізійна комісія Профспілки працівників освіти і науки України на той же термін повноважень, що і Центральний комітет  Профспілки.

100. Контрольно-ревізійна комісія Профспілки здійснює контроль за діяльністю Центрального комітету Профспілки, всіх організаційних ланок Профспілки та підзвітна з’їзду Профспілки.

Положення про контрольно–ревізійну комісію Профспілки затверджується з’їздом Профспілки.


Щиро вітаємо із Днем народження!


ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

79005 м. Львів, проспект Шевченка,7 кімн. 43-47,
факс: (032) 235-70-70
e-mail: profspilkaosvity@litech.net

© 2009. Львівська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України. Всі права застережено.

               Проспект Т. Г. Шевченка, 7, кімната 43-47, Львів 79005, тел. (032) 235-70-82
© 2009 WebMaisternia